Media

Onder het kopje media kun je allerlei filmpjes, foto’s, interviews en recensies vinden van/over VanVelzen. Klik op een van de opties in het menu om naar een specifieke categorie te gaan, zo hebben we onder foto’s verschillende foto’s van optredens die VV heeft gegeven en een sectie met persfoto’s. Bij video’s kan je kiezen voor zowel clips, VVTV afleveringen, songstories, fragmenten van optredens of overige video’s en bij interviews hebben we een scheiding gemaakt tussen audio/video interviews, uitgetypte interviews en ingescande interviews.

We proberen de media sectie regelmatig bij te werken zodat deze up-to-date is, maar hulp is hierbij altijd welkom. Als er nog foto’s, video’s, interviews of recensies ontbreken die je graag op de site zou willen terugzien neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Met dit formulier kan je ook direct eventuele media bijvoegen.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Upload een eventuele bijlage

Uw bericht